Giấy Medium

Sản phẩm được gia keo 2 mặt và chống thấm.

  • Khả năng cung cấp số lượng lớn.
  • Bảng tiêu chuẩn chất lượng sẽ được cung cấp khi khách hàng có yêu cầu.

Giấy công nghiệp Medium sử dụng làm lớp ngoài và lớp trong bao bì carton.

  - Khổ giấy: từ 900 – 2.800 cm.

  - Định lượng: từ 120g/m2 – 200g/m2.

  - Sản phẩm được gia keo 2 mặt và chống thấm.

  - Khả năng cung cấp số lượng lớn.

  - Bảng tiêu chuẩn chất lượng sẽ được cung cấp khi khách hàng có yêu cầu.

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi