HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

          Với phương châm phát triển bền vững của công ty, trong đó việc kinh doanh sản xuất phải gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường nên Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế là 4,900 m3/ngày.đêm. Công nghệ xử lý nước thải của hệ thống xử lý tại Nhà máy được lựa chọn cẩn thận dựa trên sự tham vấn của công ty hàng đầu trong ngành xử lý nước– đơn vị sở hữu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm thi công và vận hành nhiều hệ thống xử lý nước thải lớn và phức tạp.

Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy sử dụng trang thiết bị hiện đại và đồng bộ với công nghệ xử lý nước thải khép kín giúp xử lý nước thải được hiệu quả, tái sử dụng một phần nước thải đã xử lý vào quy trình sản xuất.

Quy trình xử lý nước thải sơ bộ tại Nhà Máy:

  • Nước thải được thu gom vào mương dẫn và được dẫn về bể tiếp nhận, tại đây nước thải được khuấy trộn liên tục giúp ổn định nồng độ đầu vào cũng như tránh lắng bột giấy tại đáy bể.
  • Nước thải tiếp tục được bơm lên sàng nghiêng để tách bột giấy lẫn trong nước thải. Phần bột giấy được tách ra sẽ tự chảy về bể chứa bột giấy rồi được bơm về nhà máy tái sử dụng, dòng nước đã tách bột giấy sẽ được dẫn về bể điều hòa, sau đó được bơm lên bể DAF.
  • Trong bể DAF, các bông cặn được kéo lên bề mặt bể nhờ nguyên lý tách pha của hỗn hợp khí - nước ở áp cao, sau đó được tách ra nhờ gàu múc rồi tự chảy vể bể chứa bùn. Phần nước trong sau tách cặn chảy vào bể chứa nước sau DAF rồi được bơm vào bể kỵ khí UASB.
  • Quá trình xử lý kỵ khí sẽ chuyển hóa các thành phần hữu cơ thành khí metan CH4 dưới tác dụng của các vi sinh kỵ khí. Nước thải sau bể kỵ khí UASB của hệ thống xử lý (HTXL) sẽ được phân phối vào bể sinh học hiếu khí của HTXL.
  • Trong bể sinh học hiếu khí, quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải bằng hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lững và sục khí liên tục.
  • Nước thải sau đó chảy vào các bể lắng. Tại đây, bùn được tách ra khỏi nước thải nhờ trọng lực, phần bùn sẽ lắng xuống đáy bể, sau đó được bơm tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí để duy trì hàm lượng bùn, phần bùn dư sẽ được bơm sang bể chứa bùn, phần nước trong sẽ chảy qua bể chứa trung gian. Tại bể chứa trung gian, một phần nước được bơm tái sử dụng vào quy trình sản xuất, phần còn lại chảy vào hồ chứa nước trước khi xả thải vào hệ thống thu nước thải của KCN.
  • Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đặc thù cho ngành giấy tái chế, đảm bảo chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột B1 và QCVN 40:2011/BTNMT cột B (tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống nước thải tập trung của KCN Giao Long).
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi