CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 25/04/2024, tại Trung Tâm Hội Nghị TTC Palace Bến Tre, Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, đại diện lãnh đạo các công ty con, gồm Công ty Cổ phần Giấy Giao Long, Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre và hơn 100 cổ đông trực tiếp tham dự/ ủy quyền tham dự, đủ điều kiện tỷ lệ để tiến hành tổ chức Đại hội theo Luật quy định.

 

(Lãnh đạo DHC cùng các cổ đông lớn và lãnh đạo Công ty con, Công ty liên kết)

Tại Đại hội, ông Lương Văn Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024. Bà Hồ Thị Song Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đại diện Ban lãnh đạo trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cùng định hướng năm 2024. Bà Đoàn Thị Bích Thúy, Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiếm soát năm 2023 và định hướng năm 2024. Đại hội cũng xem xét các nội dung quan trọng về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024, các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy giấy Công ty Cổ phần Giấy Giao Long, phương án phát hành cổ phiếu, …..

 

(Ban chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên DHC năm 2024 giải trình ý kiến và câu hỏi của cổ đông)

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, DHC đã chịu những ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, tập thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên DHC đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch trong 2023 được Đại hội đồng cổ đồng thông qua.

Cụ thể, tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, doanh thu DHC đạt 3.259 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 309 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm là 300 tỷ đã đặt ra trước đó. Bên cạnh đó, công ty cũng nhận được nhiều giải thưởng, giấy chứng nhận có giá trị như: Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes), Thương hiệu quốc gia 2022-2024, Thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế của tỉnh,…

(DHC vinh dự nhận Chứng nhận Top 50 công ty niêm yết hàng đầu Việt Nam năm 2023)

Sau hơn nửa ngày làm việc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre kết thúc các chương trình nghị sự với tỷ lệ thông qua cao. Đặc biệt là việc thông qua việc điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy – Công ty Cổ phần Giấy Giao Long và việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn cho dự án. Dự án với quy mô hơn 10 hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.800.000.000.000 VND (Một nghìn tám trăm tỷ đồng), công suất máy dự kiến 1.000 tấn/ngày, hiện DHC đã góp 180.000.000.000 VND (Một trăm tám mươi tỷ đồng).

Trong năm 2024, DHC đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong thị trường giấy và bao bì; duy trì tốt chất lượng sản phẩm và dịch vụ; tiếp tục chăm sóc khách hàng cũ kết hợp khai thác các khách hàng mới trong và ngoài nước; tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường các chính sách hỗ trợ và chăm lo đời sống tinh thần của người lao động; hỗ trợ công tác xã hội địa phương; đặc biệt là việc triển khai mục tiêu xây dựng doanh nghiệp theo mô hình Công ty phát triển bền vững ESG.

(Tổng Giám đốc và các Cán bộ, công nhân viên tham gia tổ chức Đại hội)

DHC chuẩn bị quà cho các cổ đông tham dự Đại hội

(DHC chuẩn bị quà cho các cổ đông tham dự Đại hội)


Share post:
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi