DHC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

 

Ngày 17/06/2022, tại Hội trường Nhà Hàng Đồng Khởi 2 – Số 210B Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Khách mời tham dự Đại hội cổ đông có đại diện Ngân hàng VCB chi nhánh Tiền Giang, BIDV Bến Tre và các đại biểu khách mời khác. Về phía DHC có ông Lương Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Lê Bá Phương – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cùng đông đảo các cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2021; quyết định mức cổ tức năm 2021; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026; Thông qua báo cáo tài chính 2021, phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022; Bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026.

HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội nhất trí với đánh giá của HĐQT Công ty: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, song ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi vượt mức kế hoạch, đảm bảo đời sống cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. Doanh thu thuần năm 2021 thực hiện 4.164,33 tỷ đồng, đạt 109,59% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 481,3 tỷ đồng đạt 106,96% kế hoạch.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2022-2026

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2026 với sự đồng thuận cao.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông DHC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số mục tiêu chính: Tổng doanh thu thuần: 3.900 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 515 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: 450 tỷ đồng.

Đại hội thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”, Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Như vậy, Hội đồng Quản trị DHC sẽ có 5 thành viên, gồm: Ông Lương Văn Thành - Chủ tịch, Ông Lê Bá Phương - Phó Chủ tịch, Ông Dương Thành Công, Ông Marco Martinelli  và Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát DHC có 3 thành viên, gồm: Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng Ban, Ông Nguyễn Quốc Bình, Bà Đoàn Hồng Lan - Thành viên.

Với việc kiện toàn bộ máy, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, DHC hướng tới chú trọng đầu tư phát triển nhân sự, nền tảng công nghệ, giải pháp và chất lượng sản phẩm để từng bước đạt được mục tiêu chiến lược của DHC.

Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 


Share post:
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi